Do spanieli zaliczane są:

  • cocker spaniel i springer spaniel (angielskie),
  • Wachtclhund-płochacz niemiecki.

Spaniele, niewielkie wzrostem, o długiej sierści, używane są do wypłaszani a zwierzy ny z suchego pol a, gęstych zarośli i nie wysokiej roślinności wodnej. Wykazują dużąchęć do pracy wodnej, doskonale pływają. Mały wzrost i wrodzony talent do szperania pozwalają im wypłoszyć zwierzynę z trudno dostępnych krzewów. Węsząc po tropach wyłącznie dolnym wiatrem, dokładnie przeszukują teren. Mają trudności w pracy w wysokich uprawach polnych, które muszą pokonywać skokami, eo sprawia, ze szybko się męczą. Po strzale chętnie aportują zwierzynę.

Płochacze chętnie pracują jako tropowce na farbie, po tropach zwierzyny grubej. Są łagodne, o umiarkowanej ciętości, pojętne, ze sporą pasją myśliwską. Łatwe w szkoleniu, mało popularne wśród polskich myśliwych, a szkoda, bo są to dobre użytkowo psy. Rasa ustabilizowana, bardzo liczna w Polsce, w większości występuje jako grupa psów ozdobnych. W populacji polskiej zbyt często zdarzają się osobniki niezrównoważone psychicznie.

Wachtelhundy to rasa niemiecka pochodząca z Bawarii, ustabilizowana ckstericrowo. W tłumaczeniu polskim oznacza „pies na przepiórki”. Nazwa ta sugeruje, że jest szczególnie predysponowany do polowań na ptactwo polne. W rzeczywistości jest wręcz odwrotnie: jest to pło-chacz wybitnie przystosowany do pracy w lesie. Pochodzi prawdopodobnie od wyżła niemieckiego długowłosego, skrzyżowanego ze Springer spanielem i posokowcem. Krzyżówka ta dała mu doskonały dolny wiatr, wrodzonąumiejętność szperania i głośne, z oszczekiwaniem, wypłaszanie zwierzyny oraz klasyczne głośne tropienie po farbie. Szatapsą długowłosego pozwalaniu pracować w trudnych warunkach atmosferycznych, a stosunkowo wysoki wzrost w trudnym środowisku wodnym. Jest dobrym aporterem drobnej zwierzyny leśnej i wodnej, nic ma stójki: suche pole nic jest jego środowiskiem. Jest płochaczem typu leśnego. Wykazuje szczególną ciętość w stosunku do zwierząt drapieżnych. Używany do tropienia, wypłaszania i atakowaniadzików. Pies wielostronny.